Valmieras draudze Kacir
JAUNĀKĀ DIEVKALPOJUMA IERAKSTS
Atklāsmes grāmata 21. nodaļa Trešdienās pl. 17:00
Atvērt
Kā māls podnieka rokās Sestdienās pl. 10:00
Atvērt
Atklāsmes grāmata 20. nodaļa Trešdienās pl. 17:00
Atvērt
Pateicība Sestdienās pl. 10:00
Atvērt
Atklāsmes grāmata 20. nodaļa Trešdienās pl. 17:00
Atvērt
Ticības dzīve Sestdienās pl. 10:00
Atvērt
Reģistrācijas nr. 99500001865
Marijas iela 14, Valmiera, LV-4201, Latvija

BANKAS REKVIZĪTI
Citadele
LV67PARX0012675150001
lockbullhorn