Valmieras draudze Kacir
JAUNĀKĀ DIEVKALPOJUMA IERAKSTS
Dievkalpojuma ieraksts Sestdienās pl. 10:00
Atvērt
1. Mozus grāmata 10. nodaļa Trešdienās pl. 17:00
Atvērt
Kā sasiet grēku Sestdienās pl. 10:00
Atvērt
Kristus ir cienīgs. Atklāsmes gr. 5. nodaļa Trešdienās pl. 17:00
Atvērt
Dieva plāna piepildīšana Sestdienās pl. 10:00
Atvērt
1. Mozus grāmata 9. nodaļa Trešdienās pl. 17:00
Atvērt
Dievkalpojuma ieraksts Sestdienās pl. 10:00
Atvērt
Reģistrācijas nr. 99500001865
Marijas iela 14, Valmiera, LV-4201, Latvija

BANKAS REKVIZĪTI
Citadele
LV67PARX0012675150001
lockbullhorn