Valmieras draudze Kacir
JAUNĀKĀ DIEVKALPOJUMA IERAKSTS
Tiešraide Sestdienās pl. 10:00
Atvērt
1. Mozus grāmata 2. nodaļa Trešdienās pl. 17:00
Atvērt
Derība Sestdienās pl. 10:00
Atvērt
1. Mozus grāmata 1. un 2. nodaļa Trešdienās pl. 17:00
Atvērt
Lai visi ir viens Sestdienās pl. 10:00
Atvērt
1. Mozus grāmata 1. nodaļa Trešdienās pl. 17:00
Atvērt
Vai tev ir izvēle? Sestdienās pl. 10:00
Atvērt
Reģistrācijas nr. 99500001865
Marijas iela 14, Valmiera, LV-4201, Latvija

BANKAS REKVIZĪTI
Citadele
LV67PARX0012675150001
lockbullhorn