Valmieras draudze Kacir
JAUNĀKĀ DIEVKALPOJUMA IERAKSTS
1. Mozus grāmata 14. nodaļa
Trešdienās pl. 17:00
Andrejs Vatuļins
Atvērt
Dieva vārds Sestdienās pl. 10:00
Andrejs Vatuļins
Atvērt
1. Mozus grāmata 13. nodaļa Trešdienās pl. 17:00
Andrejs Vatuļins
Atvērt
Nometnes noslēgums. Sestdienās pl. 10:00
Andrejs Vatuļins
Atvērt
Dievkalpojuma ieraksts Sestdienās pl. 10:00
Andrejs Vatuļins
Atvērt
1. Mozus grāmata 13. nodaļa Trešdienās pl. 17:00
Andrejs Vatuļins
Atvērt
Turēt robežas Sestdienās pl. 10:00
Andrejs Vatuļins
Atvērt
Reģistrācijas nr. 99500001865
Marijas iela 14, Valmiera, LV-4201, Latvija

BANKAS REKVIZĪTI
Citadele
LV67PARX0012675150001
lockbullhorn