Valmieras draudze Kacir
JAUNĀKĀ DIEVKALPOJUMA IERAKSTS
1. Mozus grāmata 11. un 12. nodaļa
Trešdienās pl. 17:00
Andrejs Vatuļins
Atvērt
Šavuot svētki Sestdienās pl. 10:00
Andrejs Vatuļins
Atvērt
1. Mozus grāmata 11. un 12. nodaļa Trešdienās pl. 17:00
Andrejs Vatuļins
Atvērt
Sāls Sestdienās pl. 10:00
Andrejs Vatuļins
Atvērt
1. Mozus grāmata 11. nodaļa Trešdienās pl. 17:00
Andrejs Vatuļins
Atvērt
Sēkla un augsne Sestdienās pl. 10:00
Andrejs Vatuļins
Atvērt
1. Mozus grāmata 11. nodaļa Trešdienās pl. 17:00
Andrejs Vatuļins
Atvērt
Reģistrācijas nr. 99500001865
Marijas iela 14, Valmiera, LV-4201, Latvija

BANKAS REKVIZĪTI
Citadele
LV67PARX0012675150001
lockbullhorn